Měníme pohled na IT

Tečky

Naše vize

Každý dnes tvrdí, že umí všechno nejlíp.

My Vás o tom za každou cenu přesvědčovat nebudeme.

Pojďme se věcně bavit o tom, co Vás trápí a jak Vám s tím můžeme pomoci.

Tečky

Realizace

Prvním krokem k řešení každého problému je poznat, že ho máme. Z našich zkušeností plyne, že většina firem zanedbává první krok k efektivnímu IT: tím je odborné posouzení aktuálního stavu. Budeme Vás poslouchat a vynasnažíme se porozumět Vašemu podnikání a Vašim potřebám. Zároveň se nebojíme říci, co je podle nás špatně.

Tečky

Bezpečnost

IT bezpečnost je nekončící koloběh s velmi dynamickým vývojem. Bezpečnost neznamená neproduktivní součást nebo vyhozené peníze, naopak chrání Vaše data, kontinuitu podnikání a dobré jméno. Naučíme Vás chápat podstatu bezpečnosti.

Tečky

Infrastruktura

IT infrastruktura a její podíl na bezpečném IT u Vás ve firmě reprezentuje další pilíř úspěchu Vašeho podnikání. A pokud je navrhována na základě zevrubné analýzy, dokáže své úkoly plnit efektivně a po dlouhou dobu.

Tečky

Naši partneři

Nejdeme k Vám s předem vybraným produktem, každému se hodí něco jiného. Máme zkušenosti, které přeneseme do výsledného řešení, kde se navržené produkty stanou součástí celku, jemuž mají sloužit. Výrobce, se kterými spolupracujeme, pouze neprodáváme, neboť dobře víme, která řešení jsou dobrá a která se v daném projektu nehodí. Máme osobní vztahy s vlivnými lidmi našich partnerů. Pomáháme šířit jejich dobré jméno a myšlenky, jimiž obohacují náš trh.